Filial till Eckerlunds

En bild från Eckerlunds Kläders filial på Malmövägen 1. Året är ca 1943-44. En kund från Tryde, flankerad av Maja och Hjalmar Eckerlund, provar en ytterrock. Bakom kassaregistret ses Elsa Åkerlund (1924-78), dotter till kommunalarbetaren Einar Åkerlund och boende ute vid Ullstorpsvägen. Hon blev sedermera gift med åkaren Tore Nordström i Ravlunda och fick bland andra barn också dottern Susanne (*1960). Den senare ledde länge framgångsrika Susanne Nordströms orkester och har varit knuten till en fastighetsförmedling i f d ICA-huset vid Torget. Den lilla flickan till höger om Elsa Å är Saga Eckerlund, blott 15-16 år gammal.

Hjalmar Eckerlund (1900-54) inköpte år 1937 ”posthuset” på Malmövägen med överenskommet tillträde tio år senare. Redan 1939 öppnade han emellertid en filial, med ingång från gaveln som vetter västerut, mot malmöhållet, till huvudrörelsen på Norregatan 16. Det är från filialens som synes välsorterade butik som bilden är hämtad.

Publicerad okt 2023