Wemanders

Här en bild från cirka 1960 på Kjell och Rikard Wemander. Kanske har Inga Anna Greta Wemander, född Persson (1933-2021) i Tullstorp vid Beddinge, hållit i kameran. Hon jobbade under övre tonåren ett tag hos familjen Köhler på Park hotell, därefter under några år hos folkskollärare Pohls i Tosterup och i kallskänken på Hotell Svea i Simrishamn. Långt senare städade hon på Kastanjeskolan (tidigare Samrealskolan) under kanske 15 år tillsammans med bland andra Gudrun Servatka och Ninnie Nordin, därtill på Eckerlunds Kläder. År 1952, vid 3:e Barnens dag i Tomelilla i maj månad, träffade Inga vanstadsfödde Kjell Eriksson(1932-95), som då var biträde hos handlare Bengtsson i Övraby. Inga och Kjell fick den 18 februari 1955 gossebarnet Rikard Ingemar, senare döttrarna Susanne ('57) och Ann-Charlotte ('60). År 1956 hade Kjell och Inga namnändrat och tog över (efter Siv Persson, gift med ”Kurts Foto”) Valhalla mjölk- och speceriaffär på Bangatan 19, och dit flyttade familjen samma års höst efter att dessförinnan ha bott på Västergatan 42. Den 3-rumslägenhet, som Inga Wemander sist bebodde, förhyrdes på 1930- och 40-talet av österlenskalden Theodor Tufvesson (1884-1947) med maka och dotter. Denne var i 25 års tid lärare på Folkhögskolan i Tomelilla.

Valhalla drevs till 1970, varefter Kjell W jobbade på P6 Kristianstad, först på intendenturförrådet, där de nyinryckta hämtade ut sin materiel, därefter på milostaben fram till 1995. Han servade också hemvärnet och hade hand om biblioteket.

Kjell, ibland ”Tomten” kallad, var en skojfrisk man, som när butiken höll stängt satte en pytteliten, maskinskriven lapp på dörren med påskriften: STÄNGT på grund av anledning. Länge hade han gamla valsedlar liggande i små fack under affärsdisken och nappade, då han till exempel trodde sig ha en centerpartist framför sig, en c-valsedel och räknade på densamma ut vad det inhandlade skulle gå löst på...

Rätt tidigt köpte Kjell en Simca hos Otto Olssons Bil. Handlarkollegan och vännen Bo Nilsson (1930-2020) berättade en gång hurusom de båda i den körde långväga omkring, t ex till Ingemar Johanssons match mot Eddie Machen i Göteborg (sept 1958). Bo själv hade vid den tiden en ”hundkoja” (BMC), vilken ibland nyttjades. Kjell sa' en gång efter en tur i densamma: ”Vi tar min bil nästa gång, för jag tycker jag asat ändan på vägen mest hela tiden... ”

Rikard Wemander: När jag 1975 flyttade in i dubletten på 4:e våningen på Bangatan 19, ovanför åklagare C-G Johansson med maka Marianne, betalde jag 200 kr i hyra till caféinnehavare Ingeborg Larsson. Jag har bott i fem lägenheter i Valhalla-huset. Det är nog ett svårslaget rekord!

På den andra bilden ses 23-åriga Inga Eriksson/Wemander, troligen hösten 1956. I sittvagnen lille Rikard. Damen till höger är Ida Håkansson, som var svärmor till målaren Reinhold Gustafsson.

----Publicerad april 2024