Scoutträff slutet 50-talet.

Kårchef (kc) Bengt Magnusson (1927-98) omgiven av ivriga seniorscouter.

Bilden tagen på sent 1950-tal i huset i Spruthusgränd, där tomelillascouterna länge hade sitt högkvarter. Man flyttade därifrån1960, varefter man höll till i en fastighet vid Norregatan. När den revs 1967 för anläggande av Östra Utfartsvägen, blev nästa adress den Eva holmgrenska fastigheten vid Torget. År 1974 stod huset i Skogsbacken nyuppfört, och där finns verksamheten än i dag. Stående på bilden ses Lars Holmqvist (t v) och Kjell Komstedt. Sittande fr v: Jan Rosvall, Britt-Marie Jönsson,

Karin Stenström, Eva Claëson, Jörgen Svensson, Kerstin Olsson, Lena Broberg och Ingegerd Löfgren.

Kjell Komstedt (1945-2017) mindes för 10-talet år sedan vad som timade 1955:

Den 11 eller 12 september började vi i scouterna ”på riktigt” hos ”KåCe” i Spruthusgränd. I patrull Svalan fanns då bland andra Lars Hammar, Jan Willén,

Jan Rosvall och jag själv.

Falken: Sjunne Holmquist, Jan Bertil Persson, Sven Gunnar Mårtensson,

Håkan Blennow och Ulf Bohman. Hackspetten: Sven Ingvar ”Stanley” Svensson,

Ulf Mårtensson, Östen Broomé och Jan Offesson.

Vipan: Anders Stenström och Jörgen Svensson

Höken: Lars Uno Månsson, Lennart Lindborg, Rune Gunnarsson, Tom Berndin och

"Jan Tage" Nilsson. Kårchef, alla patrulledare och vice patrulledare utgjorde elitpatrullen Ugglan.

 

Publicerad jan 2024