Årsskrift

Som medlem ingår årsskriften. Medlemskap kostar SEK 200 per år.

                                           

Årsskriften 2023 finns såklart nu att köpa på Kulturhuset, där även skriften 2022 kan åtkommas.

Se även nedan!


Skrifter kan ävenså rekvireras efter kontakt med Bengt Göran Grenander.

Tel.0708-305 155 eller e-post: mail@hembygdskretsen.se


Årsskrifterna 1994-2021 kostar blott SEK 50/styck. Skrifterna 2022 och 2023 betingar ett pris 

av SEK 150 respektive SEK 200/styck.            

                          

Årsskrifterna skickas gärna, gällande porto tillkommer då.  


Vårt bankgironummer: 5897-8255