Jan Grabellus fotograferade vid hemvändardagen 2013