SOMMARTRÄFFEN den 20 juli blev lyckad med upp emot 80 "tomelillingar" som anslöt sig. Det kom inte mindre än 17 "försteklickare", vilka var: Mats A & Lilian Andersson Toarp och Lund, Krister Nilsson, Malmö, Maria Peterzén Åkarp, Lars-Göran Sjöstrand T-la, Ola Sjöstrand Svedala, Marianne Lindborg Limhamn, Lars Olsson T-la, Bengt Borgström T-la, Lill-Marie Nilsson Oskarshamn, Elisabeth Andersson Lund, Lars & Barbro Magnusson Vanstad, Sven Ingvar Olsson T-la, Arne & Ingrid Broberg T-la, Gert Albihn T-la och Inga Oskarsson Ystad. Glenn Mårtensson fotograferade.