Välkomna till

Tomelilla hembygdskrets

Tomelilla Hembygdskrets...

…är en ideell förening med upp emot 600 medlemmar. Föreningen har en arbetsgrupp på tio personer, men det vore önskvärt med fler kvinnor i densamma! Varje år sedan rekonstruktionen 1994 utges en 28-sidig skrift (de tre senaste åren 36-sidig), vari vi fördjupar oss i Tomelillas historia. Inte bara gator, torg och byggnader belyses, utan det grävs även fram fakta om företag och affärer samt presenteras intressanta personer, som sedan mitten av 1800-talet bott och verkat i Tomelilla.

Verksamhetsidé

Tomelilla - ett arv att förvalta.

Hembygdskretsen vill

  • verka för att hålla Tomelillas historia levande från tidernas begynnelse till 2000-tal.
  • berika Tomelillas historia genom vår årsskrift
  • hålla minnena levande och dela med oss av vår gemensamma kunskap, genom t.ex. sommarträffar, föreläsningar och bildvisningar
  • ta till oss de minnen och den kunskap som finns hos tomelillingar såväl ”himmom” som långt borta
  • vara en aktiv del i Tomelillas samhällsliv

Styrelsen består för närvarande av:

 

Ordförande:

Elisabeth Offesson, 0762-207 460


Vice ordförande:

Arne Ljung, 0702-551 777


Sekreterare:

Sven Å Håcanson, 0761-396 004


Kassör:

Bengt G Grenander, 0708-305 155


Övriga ledamöter och suppleanter:

Annika Nilsson, 0706-571 912

Glenn Mårtensson, 0703-368 683

Jan Offesson, 0708-876 900

Lars Carlstedt, 0734-202 610

Roland Nilsson, 0706-038 038

Sten Arvid Rogmar, 0730-351 145

Thomas Leandersson, 0708-741 637

Bli medlem:

Kontakta någon i styrelsen

eller

använd e-postadressen enligt nedan

och lämna dina kontaktuppgifter.


Aktuell medlemsavgift är 200 kr/år

vilket inkluderar årets skrift.

UNDERHÅLLNING?!

Söker ni efter ett underhållningsprogram, för t ex föreningsfesten eller -mötet? Vi ställer upp med film-eller bildvisning från gamla Tomelilla. ”Levande speaker” till bilderna samt integrerad frågestund.

E-postadress:

mail@hembygdskretsen.se


Bankgironummer:

5897-8255


Organisationsnummer:

83 88 00-8156