Konfirmandjubileum 1971, Tryde

Merparten av personerna på ovanstående bild är födda i nådens år 1907, en liten del 1906.

Bilden är tagen 1971 i samband med 50-årsjubileum för 1921 års konfirmander i Tryde kyrka. Ungefär mitt i mellanraden ses småskollärare Svea Aldén och framför henne Brita Lovén, gift med bilreparatören och bärgaren Sture Persson å Simrishamnsvägen 9. Snett ovanför Svea står folkskolläraren och rektorn Valter Jönsson, klädeshandlare Allans äldre broder. Och visst är det Karl "Ka'l Femma" Nilsson, som står nr 4 från vänster i mittraden? Nr 2 från vänster är Ernst Andersson från Snavavägen i Tryde, plantskoleägare vars son Alf senare tog över firman och lantbruket. Cerny Ivarsson, far till Uno, är nr 3 från höger! Mannen längst upp till höger torde vara en lantbrukare från Spjutstorp vid namn Håkan Håkansson. Nr 4 från höger är Leo Grabellus, fotograf Jan-Leos far. Och nr 4 från vänster i samma rad är tryckaren Albert "Abbe" Bengtsson, anställd på Åbergs och trummis i Sigvard & Zanders trio.


Men vem är kvinnan i folkdräkt, t v om Svea Aldén? Enligt hembygdskretsens ordförande, Elisabeth Offesson, född Thor (hennes far, Anton Thor står som nr 5 från höger i mittraden - ensam om fluga under hakan!) var hon dotter till någon, som egentligen skulle ha deltagit men fått förhinder. Kvinnan sittande längst till höger var syster till Oscar Björklund från Sälshög. Hon och hennes make flyttade tillbaka till Tomelilla/Tryde vid pensionsavgång. Hennes brorson är Bertil Björklund i Sälshög.

Denna konfirmandgrupp av årgång 1921 var ju upp emot 90 vid konfirmationen men blott knappt hälften närvoro på jubileet. Man undrar just vem som var konfirmationspräst? Kan ha varit kyrkoherden Albert Gereon "Agedal" Dahl (*1867), smått "legendarisk" själasörjare i Tryde på sin tid men också i (Spjutstorp och) Tomelilla. Tryde var ju "huvudort" i kyrkliga sammanhang fram till 1925 nå'nting...


Som synes är cirka 25 personer ej identifierade, varför vi ber hemsidans besökare att hjälpa oss därvidlag. E-posta oss på: mail@hembygdskretsen.se

Publicerad mars 2024