Några tomelillaungdomar

Blenda Nilsson

Signe Jönsson och 

Knut Komstedt

Några tomelillaungdomar, troligen mitten av 1930-talet. Bakre raden från vänster: Alva Persson-Pihl, hennes lillebror Tore Persson-Pihl (?), Karla Ahlberg, Edgar Kristiansson, Blenda Nilsson och Einar Nilsson. Främre raden Olle Karlsson, Knut A Komstedt och Enoch Norrman. Merparten av dem var anställda i Scans butik (25:an) på Bangatan 14, där den varit inrymd från öppnandet 1929. Huset ägdes på den tiden av Otto och Anna Ehnbom, med möbelaffär i grannskapet. Kring 1960 fanns BO-Radio med Stig Green i samma lokaler, långt senare Nilssons Sport & måleri och numera Trydeljus Blommor & Inredning.

Blenda Nilsson (1910-2003), dotter till "Skaglasnickaren" Johan Nilsson, blev senare chef för 25:an och fungerade som sådan även efter flytten till det vid 50-talets mitt nybyggda grannhuset, med adress Bangatan 12.Johan Nilssons fru hette Gerda (född Olsson, 1883-1961) och levde ej tillsammans med maken på senare år. På 50-talet bodde hon med dottern Blenda i plåtslagare Larssons hus på hörnet Nybogatan- Byskillnadsgatan. En annan dotter var Gudrun (f '24), som 1946 gifte sig med televerkaren Sten Ove Hellström (1919-99). Den familjen flyttade 1952 från Tomelilla via Limhamn och till Lund, där Gudrun bodde kvar till frånfället. Hon och maken hade barnen Åke (f '47) och Ulla (f '52). Åke bor i Vanstad och minns ännu hur han som 4-åring föll i Välabäcken och drev med densamma ett bra stycke, innan han borta vid Reimans bageri räddades ur det våta elementet av Elsa Nilsson, ”Korva-Bertils" fru.

Knut Komstedt (1915-88) kom, föräldralös sedan 1929, från Vollsjö till Tomelilla som tonåring 1932-33, varefter han under rätt många år jobbade för Scan - också med varutransporter. Han genomgick år 1941 Tekniska skolan i Hässleholm och skaffade sig elinstallatörsbehörighet. Därefter följde några år bl a som el-ansvarig på Scans slakteri, innan han startade sin installationsfirma år 1947.

Olle Karlsson (1920-76)  blev senare tapetserare hos Möbel-Hanson efter att ha lärt sig gebitet av Ehnboms son, Torsten.


Styckaren Einar Nilsson var son till en smed, som jobbade hos firma Karl Henriksson Smides- & reparationsverkstad på gården till Tomelilla Expressbyrås rörelse, som vid den tiden låg vid Repslagaregatan, i kvarteret bakom Ingeborg Larssons konditori. Enoch Norrman nedanför honom blev sedermera chef för Skånska Äggexporten vid Brüdigamsgatan. Och Edgar Kristiansson var nära släkt med mångåriga baderskan på varmbadhuset vid Fabriksgatan, Astrid Kristiansson. Alva Persson-Pihl var ett av åtta barn till slaktaren Anders och Elna Persson-Pihl. Karla Ahlberg slutligen var dotter till biträdet i Andréns järnaffär, Birger med maka Frida Ahlberg på Larmgatan.

Bild nr 3 visar Signe Jönsson, år 1939 gift med klädeshandlare Allan Jönsson, och Knut Komstedt som tittar ut från butiken på Bangatan.

Publicerad feb 2024