Information om hur Tomelilla Hembygdskrets hanterar personuppgifter,GDPR 

( General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen)


De uppgifter som finns i vårt medlemsregister är namn, adress, eventuellt telefonnummer och

e-postadress.


Vi använder uppgifterna för utskick av årsskrift, information och eventuellt inbjudningar till framtida arrangemang.


När medlemskapet avslutas tas alla kontaktuppgifter bort från medlemsregistret.


Namn och adressuppgifterna lämnas vidare till tryckeriet för distribution av årsskriften.


Önskar ni information om vilka personuppgifter som finns om er i vårt medlemsregister ber vi er kontakta oss på: mail@hembygdskretsen.se